PlayNow - פורטל המשחקים וההומור שלכם

משחקי קלפים ולוח

קטגוריית משחקי קלפים ולוח המכילה 9 משחקים נהדרים למשחק אונליין חינם ברשת כמו משחק מכונת מזל בובספוג,משחק סוליטייר חזיר,משחק סוליטייר חומת אבן,משחק פריסל,משחק מיני סוליטייר של הילד האמיץ,משחק קלונדייק,משחק החוקה הבריטית,משחק סוליטייר מסובב,משחק סוליטייר אסים גבוהים, ועוד המון אחרים...


משחקי קלפים ולוח (147 משחקים)
עמוד קודם עמוד הבא
מכונת מזל בובספוג
ציון: 6.4
שיחקו: 2,678
הוסף: 11/05/09
סוליטייר חזיר
ציון: 7.1
שיחקו: 1,178
הוסף: 11/05/09
סוליטייר חומת אבן
ציון: 4.3
שיחקו: 2,875
הוסף: 11/05/09

מכונת מזל בובספוג
ציון: 6.4
שיחקו: 2,678
הוסף: 11/05/09

סוליטייר חזיר
ציון: 7.1
שיחקו: 1,178
הוסף: 11/05/09

סוליטייר חומת אבן
ציון: 4.3
שיחקו: 2,875
הוסף: 11/05/09

פריסל
ציון: 5.5
שיחקו: 2,175
הוסף: 11/05/09

מיני סוליטייר של הילד האמיץ
ציון: 8.0
שיחקו: 803
הוסף: 11/05/09

קלונדייק
ציון: 6.5
שיחקו: 1,134
הוסף: 11/05/09

החוקה הבריטית
ציון: 7.4
שיחקו: 3,383
הוסף: 11/05/09

סוליטייר מסובב
ציון: 8.5
שיחקו: 1,149
הוסף: 11/05/09

סוליטייר אסים גבוהים
ציון: 2.6
שיחקו: 1,176
הוסף: 11/05/09

עמוד קודם עמוד הבא