PlayNow - פורטל המשחקים וההומור שלכם

משחקי קלפים ולוח

קטגוריית משחקי קלפים ולוח המכילה 9 משחקים נהדרים למשחק אונליין חינם ברשת כמו משחק מכונת מזל בובספוג,משחק סוליטייר חזיר,משחק סוליטייר חומת אבן,משחק פריסל,משחק מיני סוליטייר של הילד האמיץ,משחק קלונדייק,משחק החוקה הבריטית,משחק סוליטייר מסובב,משחק סוליטייר אסים גבוהים, ועוד המון אחרים...


משחקי קלפים ולוח (147 משחקים)
עמוד קודם עמוד הבא
מכונת מזל בובספוג
ציון: 6.4
שיחקו: 2,608
הוסף: 11/05/09
סוליטייר חזיר
ציון: 7.1
שיחקו: 1,138
הוסף: 11/05/09
סוליטייר חומת אבן
ציון: 4.3
שיחקו: 2,825
הוסף: 11/05/09

מכונת מזל בובספוג
ציון: 6.4
שיחקו: 2,608
הוסף: 11/05/09

סוליטייר חזיר
ציון: 7.1
שיחקו: 1,138
הוסף: 11/05/09

סוליטייר חומת אבן
ציון: 4.3
שיחקו: 2,825
הוסף: 11/05/09

פריסל
ציון: 5.5
שיחקו: 2,104
הוסף: 11/05/09

מיני סוליטייר של הילד האמיץ
ציון: 8.0
שיחקו: 743
הוסף: 11/05/09

קלונדייק
ציון: 6.5
שיחקו: 1,060
הוסף: 11/05/09

החוקה הבריטית
ציון: 7.4
שיחקו: 3,333
הוסף: 11/05/09

סוליטייר מסובב
ציון: 8.5
שיחקו: 1,098
הוסף: 11/05/09

סוליטייר אסים גבוהים
ציון: 2.6
שיחקו: 1,132
הוסף: 11/05/09

עמוד קודם עמוד הבא