PlayNow - פורטל המשחקים וההומור שלכם

פליינאו משחקים

פורטל המשחקים וההומור שלכם
playnow הוא פורטל ילדים ונוער ענקי המכיל משחקים, סרטונים, בדיחות ועוד המון דברים שווים ומדליקים למשחק אונליין ברשת.
אתר המשחקים שלכם מכיל משחקי אסטרטגיה וחשיבה, משחקי בובות, משחקי הגיל הרך, משחקי הגנה, משחקי הרפתקאות, משחקי ילדים, משחקי יריות, משחקי לחימה, משחקי מיומנות, משחקי מילים וידע, משחקי מצא את ההבדלים, משחקי נוסטלגיה, משחקי ניהול, משחקי סדר בקבוצות, משחקי ספורט, משחקי פאזלים, משחקי קלפים ולוח, משחקי רב משתתפים, משחקי תפקידים, וכולם בחינם. האתר גם מכיל צ'אט אונליין לכולם, אז בואו והתחילו לשחק ולהנות...


תקנון האתר

תנאי השימוש באתר PlayNOW.co.il

ברוכים הבאים לאתר PlayNOW.co.il. האתר נוצר ומופעל על ידי חברת פתרונות מחשוב.
החברה עשתה כל שלאל ידה בכדי להנעים את הגלישה בחלקיו השונים של האתר.

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש ולמחויבות המוסרית, לבל יפגע מי מהגולשים או מקרב אנשי החברה או החברה עצמה מאי מילוי ההוראות והמשמעויות המתחייבות מפרק זה.

מסמך זה מנוסח, לשם הנוחות בלבד, בלשון רבים והוא מתייחס, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.

הסכם בין המשתמשים וחברת פתרונות מחשוב

השימוש באתר האינטרנט הזה מוצע לכם כשהוא מותנה בקבלת התנאים,
ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם.

השימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצדכם לכל התנאים, ההתניות וההודעות.
כתנאי הכרחי לשימוש באתרנו, נבקשכם ללחוץ על הקישורים הרלוונטיים ולעיין בתנאי השימוש וביתר התנאים וההנחיות הפזורים באתר אינטרנט זה ולנהוג על פי הכתוב בהם במידה ותבחרו להשתמש במשחקים, בעמודים או בשירותים שאותם תנאים והנחיות חלים עליהם.

הגבלת השימוש למטרות אישיות ולא מסחריות בלבד

אתר אינטרנט זה נועד אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי. חל איסור על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה.

קישורים לאתרים אחרים

אתר זה עשוי להכיל מעט קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי PlayNOW.co.il, אלא בידי גורמים אחרים.
קישורים אלה נועדו לנוחיותכם ועל מנת להעשיר את חווית הגלישה באתרנו בלבד.
אין ל-PlayNOW.co.il שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם.
אין בהכללת קישורים אלה באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימוש באתר, חלה על המשתמשים חובה כלפי PlayNOW.co.il שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה.

לפיכך חל איסור להשתמש באתר PlayNOW.co.il בכל דרך אשר עשויה להזיק, לנטרל, לגרום לעומס-יתר, לשנות את האתר או להתערב בהנאה או בשימוש של כל גורם אחר באתר.

חל איסור לנסות לקבל גישה בלתי-מורשית לאתר, לחשבונות, מערכות מחשב או לרשתות אחרות הקשורות לאתר, באמצעות Hacking, "כריית" סיסמאות או בכל דרך אחרת.

איסור נוסף חל על השגה או ניסיון השגה של חומרים או מידע בדרך אשר לא יועדה לכך במפורש באמצעות האתר.
באופן מפורש חל איסור על איסוף מכל סוג (אוטומאטי או ידני או אחר) של המשחקים (ו/או תמונות) מהאתר.
כל ניסיון לעשות זאת יתקל בתגובה משפטית חריפה.

הינך מאשר בזאת כי הפרטים שמסרת במהלך ההרשמה לאתר הינם נכונים ומדוייקים.

בכדי למנוע שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש שלך הינך מתחייב לשמור לעצמך את הסיסמא שבחרת והמאפשרת לך לעשות שימוש באתר. ידוע לך כי אי שמירת הסיסמא בסודיות עלולה לגרום לשימוש בלתי מורשה בפליינאו. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לך בגין שימוש בסיסמתך או בכינוי שבחרת לך על ידי צד שלישי.

זכויות יוצרים על מידע

כל תוכן, לרבות טקסט, משחקים, תוכנה, תמונות, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בכל מקום באתר PlayNOW.co.il (להלן: "המידע"), מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות יוצרים וקניין רוחני אחרות, וחוקים; אשר על כן, הנכם רשאים להשתמש במידע אך ורק עפ"י הרשאה מפורשת המופיעה באתר. הנכם מתחייבים שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של PlayNOW.co.il, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. הנכם מסכימים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

זכור: התמונות והמידע שיפורסם על ידך או על ידי משתמשי פליינאו אחרים אינם באחריות החברה.
אין בפרסום התמונות והמידע כל ערובה לאמינות או לתקפות הפרטים שנמסרו.
האחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה שתנבע מהם חלה בלעדית עליך כמו גם על כל משתמש שהעלה תמונות ומלל לפרסום באתר פליינאו.

בעת שהינך מעלה תמונות ו/או מלל לאתר עליך להקפיד שכל התמונות וכל המלל הנלווה אליהן יהיו חוקיים.
עליך להימנע באופן מוחלט מהעלאת תמונות או מלל שיש בהן ביטוי של גסות רוח, גזענות, אלימות וכיוב'

נאסר עליך להעלות לאתר תמונות ו/או מלל כדלקמן:

  • הכוללים אופי פורנוגראפי או מיני בוטה.
  • המפרים זכויות יוצרים וזכויות קנייניות של אחרים. כגון: תמונות שלא צולמו על ידך.
  • הכוללים מידע אודות אחרים שאין ברצונם לפרסמו. (תמונות שצולמו בסתר, כתובות מייל, מספרי טלפון וכו')
  • הכוללים כל מידע הנוגע לדרך התקשרות עם קטינים.
  • הכוללים מידע המהווה לשון הרע או פוגע בפרטיותם של אחרים.
  • הכוללים מידע שפרסומו נאסר בחוק.

אין החברה מתחייבת להעלות לאתר כל תמונה שתשלח. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להעלות לאתר תמונה כלשהי ללא מתן הסבר כלשהו. החברה רשאית לערוך ולשנות את המלל הנלווה לתמונות על פי שיקול דעתה.

התמונות והמלל שתמסור לפרסום בפליינאו יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט.
נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים. (כדוגמת כתובת או מספר טלפון).

בעצם מסירתן של תמונות לפרסום בפליינאו הינך מאשר ומצהיר שהינך בעל הזכויות בתמונות אלה.

מיאון אחריות

כהמשחקים, המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר אינטרנט זה עשויים להכיל אי-דיוקים או שגיאות דפוס. כמו כן נערכים לפרקים שינויים במידע שבאתר.
חברת פתרונות מחשוב ו/או ספקיה השונים רשאים בכל עת להכניס שיפורים ו/או שינויים באתר.

אין באמור במסמך זה משום מצג מצד חברת פתרונות מחשוב ו/או ספקיה השונים בדבר ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר אינטרנט זה למטרה כלשהי. כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית מוצעים למשתמשים "כמות שהם", בלא כל התחייבות. חברת פתרונות מחשוב ו/או ספקיה השונים מתנערים בזה מכל אחריות והתניה לגבי המידע, התוכנה, המוצרים השירותים והגרפיקה הנלווית, לרבות כל אחריות או התניה משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

בשום מקרה לא תחול על חברת פתרונות מחשוב ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי אתר אינטרנט זה, בעיכוב בשימוש או באי-יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי-אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לפתרונות מחשוב או למי מספקיה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינכם שבעי-רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.

האתר מכיל בחלקו תוכן פורנוגרפי מוגן תחת אזהרה למניעת כניסה לצעירים מתחת לגיל 18. הסכמת הגולש להכנס לחלק זה שווה להצהרתו כי גילו מעל גיל 18 והחומר המוצג בחלק זה אינו פוגע ברגשותיו ולכן לא יוכל להאשים את בעלי האתר ו/או את המפעילים אותו, ההנהלה וצוות העובדים בכל פגיעה שהיא.

קשר לצורך קבלת שירות

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אינטרנט זה, יש ללחוץ כאן.

הגבלת הגישה

חברת פתרונות מחשוב שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

שינוי בתנאים ובהתניות

חברת פתרונות מחשוב שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.

כללי

הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל. הנכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בית המשפט במחוז ירושלים, ושם יהיה מקום השיפוט. השימוש באתר אינטרנט זה אסור באזורי שיפוט שאינם מקנים תוקף לכל האמור בתנאים ובהתניות הכלולים במסמך זה, לרבות אך ללא הגבלה, האמור בפסקה זאת. הנכם מאשרים בזה כי לא מתקיימים כתוצאה מהסכם זה או כתוצאה מהשימוש באתר האינטרנט האמור קשרי יזמות משותפת, שותפות, העסקה או סוכנות בינכם לבין חברת פתרונות מחשוב. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאית פתרונות מחשוב להסב הסכם זה, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות ממנו, למועבר של כל או רוב נכסיה, אם באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת. הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם פרט לאמור לעיל. קיום הסכם זה מצד פתרונות מחשוב כפוף לחוקים ולהליכים המשפטיים הקיימים, ואין האמור בהסכם זה עשוי לפגוע בזכותה של חברת פתרונות מחשוב לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר אינטרנט זה או למידע שמועבר לפתרונות מחשוב או נאסף על ידה בהקשר לשימוש באתר. במידה שייקבע שחלק כלשהו מהסכם זה אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י מסמך זה. הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין כל גולש וחברת פתרונות מחשוב בקשר עם אתר אינטרנט זה, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין מי מהגולשים ופתרונות מחשוב ו/או PlayNOW.co.il בהקשר לאתר אינטרנט זה. גרסה מודפסת של הסכם זה ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהסכם זה במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת במסמך זה במפורש, דינה כזכות שמורה.

זכויות יוצרים וסמלים מסחריים

כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה, לרבות יישומים וקבצים הכלולים באתר, הם קניינם הרוחני של חברת פתרונות מחשוב ושל ספקיה השונים וכפופים לזכויות יוצרים של בעליהם השונים. העתקה, הפצה, הצגה ברבים או מסירה של מידע, סימן מסחרי, או כל פרט אחר הכלול באתר אסורים בתכלית ללא אישור כתוב מראש מאת חברת פתרונות מחשוב.

חברת פתרונות מחשוב לא תחויב בגין הפרת זכויות או נזקים תוצאתים של משתמשים כלפי הספקים, נותני השירותים וצדדים שלישיים כאמור.

חברת פתרונות מחשוב עושה כל מאמץ להגן על זכויות היוצרים של ספקי המשחקים, אתרים תומכים ונותני השירותים באתר. החברה לא תישא באחריות בגין פגיעה בזכויות כלשהן, של צדדים שלישיים, על ידי הספקים ונותני השירותים לאתר. לפיכך, במידה והינכם מודעים להפרה של זכויות כאמור לעיל, אנא ידעו את מערכת האתר באופן מיידי ואנו נדאג להסיר כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות ו/ או גרפיקה נלווית אשר עולים כדי הפרת זכויות אלו.